De vrijekleuterklas: boekrecensie

Sta je op het punt om een passende school te vinden voor je kind? Of zit je kleuter misschien al in een vrijekleuterklas, en wil je graag weten hoe zijn of haar dag eruitziet op school? Vind je het leuk om te weten wat de achtergronden zijn voor het onderwijs dat je kind krijgt? Of ben je misschien op zoek naar manieren om thuis een goede afstemming te vinden op school?

De vrijekleuterklas

Als ouders weet je vaak niet heel precies waardoor het vrijeschoolonderwijs zich onderscheidt van ander onderwijs.  Wil je graag weten wat er allemaal gebeurt, of kan gebeuren, in een kleuterklas op een vrijeschool, en waarom? Lees dan het boek “De vrijekleuterklas”. Een boek dat bovendien veel duidelijke en praktische informatie geeft over ontstaan, organisatie en doelstellingen van de vrijeschool. Het boek is geschreven door Loïs Eigenraam, zelf vele jaren juf van een vrijekleuterklas, en daarnaast ook ervaren vrijeschoolmoeder.

Voorkant boek "De vrijekleuterklas"

Een vrijeschoolleerkracht vertelt over de vrijekleuterklas

Dat Loïs Eigenraam leerkracht is, is goed te merken aan de heldere opbouw van haar boek en de bondige manier waarop zij praktische informatie geeft. Na een korte inleiding waarin ze iets over zichzelf vertelt en het boek bovendien in internationaal perspectief plaatst, geeft ze zeven hoofdstukken:

 1. Geschiedenis van de vrijescholen: De fabrieksarbeiders van de Waldorf Astoria sigarettenfabriek in Stuttgart waren de eerste vrijeschoolouders; voor hun kinderen werd de eerste vrijeschool opgericht. Vanaf dit beginpunt in 1919 schetst Loïs Eigenraam de benaming, ontwikkeling en de visie van de vrijeschool.
 2. Uitgangspunten van het vrijeschoolkleuteronderwijs: Er bestaat een internationale vereniging voor de vrijeschoolpedagogen die werken met het jonge kind, het IASWECE.  Het IASWECE beschrijft de uitgangspunten waaraan je een vrijekleuterklas kunt herkennen. In dit hoofdstuk vind je er een korte opsomming van, die in de verdere hoofdstukken punt voor punt is uitgewerkt.
 3. Liefdevolle interesse hebben voor ieder kind: liefdevolle aandacht voor elk kind afzonderlijk is het eerste uitgangspunt op de vrijeschool. Hoe leerkrachten dit in praktijk brengen, lees je in dit hoofdstuk.
 4. Echte ervaringen beleven: In de vrijekleuterklas ligt de nadruk op echte, zintuiglijke ervaringen.  Waarom en hoe dit een kind sterk en krachtig maakt, kun je in dit hoofdstuk lezen.
 5. Hoe leren kleuters in een vrijekleuterklas? Kleuters leren op de vrijeschool door nabootsing, door beweging en door zintuiglijke ervaringen. De leerkracht schept de voorwaarden voor een goede, en ook veilige ontwikkeling. Hoe dit precies gebeurt, bijvoorbeeld qua inrichting en materiaalgebruik, en hoe het tegenover de inspectie verantwoord wordt, legt dit hoofdstuk je uitvoerig uit.
 6. Ritme: Ritme is in de vrijekleuterklas erg belangrijk. Het gaat dan om dag-, week, maand- en jaarritmes. Ritme geeft een kleuter een gevoel van veiligheid en van onderlinge verbondenheid. Je vindt er hier voorbeelden van en handige overzichten van een indeling van dag, week, maand en jaar, inclusief de jaarfeesten.
 7. Spel en spelen:  Je vindt in dit hoofdstuk een uitgebreide uitleg over de vier spelvormen vrij spel, ochtendspel, kringspel en buitenspel. En ook over het grote belang van spelen voor de ontwikkeling van je kind.
 8. Betekenisvol werken: Een kleuter in de vrijekleuterklas leert werken. Het gaat dan om écht werk, werk dat altijd een proces is, en zin heeft. Leerkracht en kinderen doen samen ambachtelijk en huishoudelijk werk, zoals brood bakken. Loïs Eigenraam beschrijft in dit aanstekelijke hoofdstuk hoe zij het aanpakte, en waarom werken zo belangrijk is in de vrijekleuterklas.
 9. Kunstzinnige activiteiten: De vrijeschool zou de vrijeschool niet zijn zonder kunstonderwijs. Dit begint al bij de kleuters, en de leerkracht heeft een grote vrijheid om dit aspect in een eigen vorm te gieten. Je leest hier over euritmie, schilderen, muziek op de pentatonische lier en andere activiteiten.
 10. Meegaan met de tijd: In de vrijekleuterklas zijn geen digitale leermiddelen aanwezig, en ook krijgen de kleuters geen taal- of rekenles. Wèl wekt het onderwijs hun interesse voor taal en rekenen. In dit hoofdstuk staat kort beschreven hoe dat gebeurt.
 11. De gemeenschap van kinderen, ouders, school en leerkrachten: Een hoofdstuk over de hele, uitgebreide, gemeenschap die om een kind heen staat, van ouders en leerkrachten tot en met de (inter)nationale verbanden die er zijn.

Het boek kent als afsluiting een kort nawoord met een citaat van Michaëla Glöckler, dat heel mooi het motto “Worden wie je bent” verwoordt. Achterin vind je ook nog een literatuurlijst met opvoedingsboeken.

Mijn eigen mening over “De vrijekleuterklas”

Er zijn weinig boeken die ik met zoveel plezier heb gelezen als “De vrijekleuterklas”. En niet alleen dat, ik heb er ook veel van geleerd. Loïs Eigenraam verstaat de kunst om heel bondig, toegankelijk en tegelijkertijd heel beeldend te schrijven. Ze legt uit waarom een kleuterjuffie doet wat ze doet, en hoe ze haar onderwijs vormgeeft. Het leukste wat ik heb geleerd? Dat dezelfde, wereldwijde uitgangspunten van de vrijeschoolpedagogie een vrijekleuterklas meteen als zodanig herkenbaar maken, terwijl de leerkracht toch de vrijheid heeft om het onderwijs autonoom op een eigen manier vorm te geven. Kortom, dit boek is volgens mij een echte verrijking voor iedereen die meer wil weten over het onderwijs in een kleuterklas op de vrijeschool.

Lees meer…….

Portret van een meisje met een bloemenkrans
Alle jaarfeesten op een rijtje
jongetje op school
Waarom wordt de vrijeschool populairder?