Paranormale waarneming: de “hogere werelden” van Rudolf Steiner

De werken en voordrachten van Rudolf Steiner gaan dikwijls over pedagogie, biologisch-dynamische landbouw, en de samenleving. Waar meestal geen tot weinig aandacht aan besteed wordt, is zijn werk over de paranormale werelden en natuurwezens. Ik beschouw juist ook deze inzichten van Rudolf Steiner als zeer waardevol, en wil er graag over schrijven.

Om te beginnen: het lijkt zo te zijn dat de gemiddelde westerse mens het paranormale ver van zich af vindt staan. Het wordt soms als raar of ongrijpbaar gezien. We moeten daarbij niet vergeten dat de gemiddelde mens alleen bewust leeft en handelt vanuit zijn fysieke lichaam. Het lichaam waarmee hij bewust dingen doet en aanraakt.

We bestaan uit verschillende lagen

Zelf ga ik er, net als Rudolf Steiner, van uit dat de mens uit verschillende lagen bestaat die met elkaar samenwerken. Ons fysieke lichaam is maar één van die lagen. We hebben die nodig om hier op aarde te functioneren. Maar niet alleen ons fysieke lichaam “doet” dingen. Er is bijvoorbeeld ook het astrale lichaam, dat waargenomen wordt en kan waarnemen in de bovenzinnelijke wereld.

rudolph-steiner-sm

Paranormale waarneming

Een van de mooiste en meest inspirerende opvattingen van Rudolf Steiner vind ik zijn opvatting over paranormale waarneming. Hij was van mening dat deze waarnemingen ons als mens pas een volledig bewustzijn geven. Ze moeten niet verkregen worden in een trance, maar juist bij een volledig helder bewustzijn, zegt hij. Ik sluit me daarbij aan, aangezien een heldere staat van bewustzijn veel veiliger en krachtiger is. De “fout” die veel mensen maken die geïnteresseerd zijn in het spirituele, is dat ze teveel openstaan en daardoor ook vatbaar zijn voor negatieve ervaringen en energie wanneer zij een verlaagd bewustzijnsniveau, een trance, bereiken.

Veiligheid bij paranormale waarnemingen

Er wordt ook vandaag de dag nog te weinig aandacht geschonken aan het goed bewaken van de grenzen en onze veiligheid wanneer we in aanraking komen met de bovenzinnelijke werelden. Denk aan spelletjes met een ouija-bord en pendelen. Hiermee kan je krachten opwekken waar je geen weet van hebt. Je bent niet voorbereid en hebt geen bescherming. Bovendien is het bewustzijnsniveau verlaagd tot een trancebewustzijn.

Train je waarneming

Rudolf Steiner waarschuwde hier al voor, en schreef een boek over het leren waarnemen en trainen van je individuele waarnemingsvermogen van de bovenzinnelijke wereld op een veilige en volledig bewuste manier. Het boek heet “De weg tot inzicht in hogere werelden”, en beschrijft nauwkeurig hoe je jezelf kan trainen om op een veilige manier zicht te krijgen in de hogere werelden. Met “hogere werelden” bedoelt hij de wereld na de dood of voor de geboorte, het leven tussen de levens en de werelden naast de onze, zoals die van de natuurwezens. In zijn boek beschrijft hij dit alles zeer wetenschappelijk en beschouwelijk. Het is bedoeld als handleiding voor diegenen die oprecht hun leven willen verrijken en tot hogere inzichten willen komen. Rudolf Steiner geeft praktische oefeningen en uitleg, en spoort aan tot nuchterheid en standvastigheid om deze inzichten eigen te maken en te begrijpen.

Is Rudolf Steiner vergeten?

Bij mij roept het lezen van dit werk ook vragen op. Rudolf Steiner was een zeer groot spiritueel denker, hij was ook wetenschapper, pedagoog en filosoof. Waarom wordt hij zo weinig besproken? Zelfs binnen de antroposofie wordt dit belangrijke onderdeel van zijn werk vergeten. Soms wordt Rudolf Steiner zelf volledig vergeten.

Alles is met elkaar verbonden

Mijn conclusie is dat Rudolf Steiner de eenheid van alles zag, maar dat dat inzicht voor de meesten van ons niet te bevatten is.  We hebben de neiging om alles om ons heen en in onszelf als losse delen te zien. Om de staat van helder bewustzijn te bereiken die Rudolf had, moeten we eerst met onszelf aan de slag. Pas dan kunnen we begrijpen, dat er geen verdeeldheid is.

Onbewust leven

Ik sluit graag af met een citaat van Rudolf Steiner over wat er gebeuren kan als je sterft zonder in je leven bewust geweest te zijn:

” Als wij ons tussen geboorte en dood niets anders verwerven dan gedachten die alleen op de zintuiglijke wereld betrokken zijn, die aan het leven in de uiterlijke wereld ontleend zijn, dan is dat onze innerlijke wereld tijdens het fysieke leven en dat zal onze buitenwereld zijn na onze dood. En het gevolg daarvan is, dat de zielen die geen moeite gedaan hebben zich bewust te worden dat achter de fysieke wereld de spirituele wereld is, na de dood zo lang gebannen zijn in de in de aards-zintuiglijke sfeer, tot zij na de dood – waar het veel moeilijker is – zich vrijgemaakt hebben van het geloof, dat er geen geest is, van de gewoonte niet naar het spirituele te kijken. Een geestelijke omgeving van een andere soort te hebben, dan het de aards-materiële is, kan alleen verworven worden doordat wij door de dood gaan met gedachten, die zich ervan bewust zijn, dat er een geestelijke wereld bestaat. Daarom zullen zielen die zich dit bewustzijn niet verwerven, na de dood in de aardse sfeer vastgehouden worden. .”

Rudolf Steiner op 28 november 1917 tijdens een voordracht in Bern

Ook wil ik jullie graag deze aflevering uit de serie De Volmaakte Mens aanraden. Het gaat over ons “ik”bewustzijn.

Nu ben ik wel benieuwd of jullie je aangesproken voelen door dit deel van de antroposofie. Kennen jullie “De weg tot inzicht in hogere werelden”?