Paranormale waarneming: de “hogere werelden” van Rudolf Steiner

De werken en voordrachten van Rudolf Steiner gaan dikwijls over pedagogie, biologisch-dynamische landbouw, en de samenleving. Waar meestal geen tot weinig aandacht aan besteed wordt, is zijn werk over de paranormale werelden en natuurwezens. Ik beschouw juist ook deze inzichten van Rudolf Steiner als zeer waardevol, en wil er graag over schrijven.

Om te beginnen: het lijkt zo te zijn dat de gemiddelde westerse mens het paranormale ver van zich af vindt staan. Het wordt soms als raar of ongrijpbaar gezien. We moeten daarbij niet vergeten dat de gemiddelde mens alleen bewust leeft en handelt vanuit zijn fysieke lichaam. Het lichaam waarmee hij bewust dingen doet en aanraakt.

We bestaan uit verschillende lagen

Zelf ga ik er, net als Rudolf Steiner, van uit dat de mens uit verschillende lagen bestaat die met elkaar samenwerken. Ons fysieke lichaam is maar één van die lagen. We hebben die nodig om hier op aarde te functioneren. Maar niet alleen ons fysieke lichaam “doet” dingen. Er is bijvoorbeeld ook het astrale lichaam, dat waargenomen wordt en kan waarnemen in de bovenzinnelijke wereld.

rudolph-steiner-sm

Paranormale waarneming

Een van de mooiste en meest inspirerende opvattingen van Rudolf Steiner vind ik zijn opvatting over paranormale waarneming. Hij was van mening dat deze waarnemingen ons als mens pas een volledig bewustzijn geven. Ze moeten niet verkregen worden in een trance, maar juist bij een volledig helder bewustzijn, zegt hij. Ik sluit me daarbij aan, aangezien een heldere staat van bewustzijn veel veiliger en krachtiger is. De “fout” die veel mensen maken die geïnteresseerd zijn in het spirituele, is dat ze teveel openstaan en daardoor ook vatbaar zijn voor negatieve ervaringen en energie wanneer zij een verlaagd bewustzijnsniveau, een trance, bereiken.

Veiligheid bij paranormale waarnemingen

Er wordt ook vandaag de dag nog te weinig aandacht geschonken aan het goed bewaken van de grenzen en onze veiligheid wanneer we in aanraking komen met de bovenzinnelijke werelden. Denk aan spelletjes met een ouija-bord en pendelen. Hiermee kan je krachten opwekken waar je geen weet van hebt. Je bent niet voorbereid en hebt geen bescherming. Bovendien is het bewustzijnsniveau verlaagd tot een trancebewustzijn.

Train je waarneming

Rudolf Steiner waarschuwde hier al voor, en schreef een boek over het leren waarnemen en trainen van je individuele waarnemingsvermogen van de bovenzinnelijke wereld op een veilige en volledig bewuste manier. Het boek heet “De weg tot inzicht in hogere werelden”, en beschrijft nauwkeurig hoe je jezelf kan trainen om op een veilige manier zicht te krijgen in de hogere werelden. Met “hogere werelden” bedoelt hij de wereld na de dood of voor de geboorte, het leven tussen de levens en de werelden naast de onze, zoals die van de natuurwezens. In zijn boek beschrijft hij dit alles zeer wetenschappelijk en beschouwelijk. Het is bedoeld als handleiding voor diegenen die oprecht hun leven willen verrijken en tot hogere inzichten willen komen. Rudolf Steiner geeft praktische oefeningen en uitleg, en spoort aan tot nuchterheid en standvastigheid om deze inzichten eigen te maken en te begrijpen.

Is Rudolf Steiner vergeten?

Bij mij roept het lezen van dit werk ook vragen op. Rudolf Steiner was een zeer groot spiritueel denker, hij was ook wetenschapper, pedagoog en filosoof. Waarom wordt hij zo weinig besproken? Zelfs binnen de antroposofie wordt dit belangrijke onderdeel van zijn werk vergeten. Soms wordt Rudolf Steiner zelf volledig vergeten.

Alles is met elkaar verbonden

Mijn conclusie is dat Rudolf Steiner de eenheid van alles zag, maar dat dat inzicht voor de meesten van ons niet te bevatten is.  We hebben de neiging om alles om ons heen en in onszelf als losse delen te zien. Om de staat van helder bewustzijn te bereiken die Rudolf had, moeten we eerst met onszelf aan de slag. Pas dan kunnen we begrijpen, dat er geen verdeeldheid is.

Onbewust leven

Ik sluit graag af met een citaat van Rudolf Steiner over wat er gebeuren kan als je sterft zonder in je leven bewust geweest te zijn:

” Als wij ons tussen geboorte en dood niets anders verwerven dan gedachten die alleen op de zintuiglijke wereld betrokken zijn, die aan het leven in de uiterlijke wereld ontleend zijn, dan is dat onze innerlijke wereld tijdens het fysieke leven en dat zal onze buitenwereld zijn na onze dood. En het gevolg daarvan is, dat de zielen die geen moeite gedaan hebben zich bewust te worden dat achter de fysieke wereld de spirituele wereld is, na de dood zo lang gebannen zijn in de in de aards-zintuiglijke sfeer, tot zij na de dood – waar het veel moeilijker is – zich vrijgemaakt hebben van het geloof, dat er geen geest is, van de gewoonte niet naar het spirituele te kijken. Een geestelijke omgeving van een andere soort te hebben, dan het de aards-materiële is, kan alleen verworven worden doordat wij door de dood gaan met gedachten, die zich ervan bewust zijn, dat er een geestelijke wereld bestaat. Daarom zullen zielen die zich dit bewustzijn niet verwerven, na de dood in de aardse sfeer vastgehouden worden. .”

Rudolf Steiner op 28 november 1917 tijdens een voordracht in Bern

Ook wil ik jullie graag deze aflevering uit de serie De Volmaakte Mens aanraden. Het gaat over ons “ik”bewustzijn.

Nu ben ik wel benieuwd of jullie je aangesproken voelen door dit deel van de antroposofie. Kennen jullie “De weg tot inzicht in hogere werelden”?

2 gedachten over “Paranormale waarneming: de “hogere werelden” van Rudolf Steiner

  1. Rudolf Steiner was een groot spiritueel denker, wetenschapper, filosoof , pedagoog en mens. Dit laatste wordt nogal eens vergeten. Men plaatst(-e) deze ‘gewone’man ,zeker binnen bepaalde kringen, op een voetstuk. Alles wat Steiner in zijn werk benoemde en/of geschreven heeft, werd veelal dogmatisch nageleefd.Wanneer inzichtelijke krachten nog niet in de mens door- (kunnen)werken, zal men op een ‘zwevend’niveau zijn leer volgen wat veel weerstand oproept.
    Zoals ik denk ,Steiner begrepen te hebben,wilde hij juist de mensen zelf aan het werk zetten om tot bewustzijn te komen.Steiner spoorde de mensen aan tot het creeren en opdoen van eigen ervaringen, ontdekkingen en inzichten.Steiner was een mens met een groot waardevolle en inzichtelijke gave.Hij spoorde mensen niet aan om slapend zijn werk na te leven maar beoogde wakkerheid! Dat was , naar mijn idee, zijn doelstelling. Dat de mens hier op aarde, in zijn aardse leven, zou ontwaken.Hij zette de mens tot bewustwording aan. Vanuit bewustwording komt een mens tot -een voor de gehele mensheid- gezonde keuzes en daar was het hem (volgens mij )om te doen.Kan één mens in zijn ‘korte’leven hier op aarde de gehele mensheid beschrijven? Natuurlijk niet. Steiner wist dat. Natuurlijk heeft hij ‘fouten’gemaakt in zijn wetenschappelijke inzichten, hij was immers een mens.Praten over Steiner…dat vraagt veel (denk-)werk van een mens,iets waar velen niet op zitten te wachten want de mens heeft immers zoveel te doen, men is zo druk. Misschien hoeft er niet over Steiner gesproken te worden. Hij gaf in heel veel dingen aan dat tijd een grote noemer was in het geheel. Misschien ontwaakt de mens ooit… uit zichzelf, wanneer de tijd er rijp voor is en de mens voldoende werk heeft verzet om tot dit bewustzijn te komen.
    Jezelf niet verloochenen, vooral eerlijk luisteren naar wat je eigen geest (-elijke wijsheid)en je eigen lichaam je te vertellen hebben. Dat alleen is al een kunst (oefening)op zichzelf die bijdraagt tot een gezondere levens-ontwikkeling.Om te kunnen ‘ontwaken’zoals Steiner het bedoeld heeft, zou de mens meer rust moeten inlassen en juist voldoende moeten slapen. Wie vermoeid is, komt zelden tot waardevolle inzichten.

Reacties zijn gesloten.