Sint Jan, die komt er an!

Het jaarfeest van Sint Jan

Sint Jan wordt gevierd op 24 juni; het valt samen met de zomerzonnewende en het is het laatste jaarfeest dat op Vrije Scholen gevierd wordt voor de zomervakantie begint. Maar wie was Sint Jan, en waarom vieren we dit feest? Dit stuk gaat in op de eeuwenoude geschiedenis en de gebruiken van Sint Jan.

sint-jan

Oogst en blijdschap

Sint Jan is op de Vrije Scholen één van de uitbundigste jaarfeesten. Kinderen dragen veelal wit of wit met rode kleding, en dossen zich uit met grote gevlochten kransen gemaakt van veldbloemen. Alle planten en bloemen om ons heen zijn in bloei, de bomen zijn groen en vol, de dieren hebben jongen. Overal om ons heen in de natuur zien we geluk en overvloed. Dit herinnert ons eraan dat eind juni een begin gemaakt wordt met de oogst. Wij hebben nu kassen en kunnen ons voedsel importeren, maar vroeger waren de mensen afhankelijk van hun oogst en waren ze blij als de oogsttijd weer aanbrak.

Zomerzonnewende en heidense gebruiken

Midzomernacht, omstreeks 21 juni, is het keerpunt van het licht, de zomerzonnewende. De dagen worden vanaf deze dag weer korter en de nachten langer. De oude, voorchristelijke natuurreligies, die veel aandacht hadden voor de werelden naast de onze, beschouwden dit moment in het jaar als bijzonder. Contact met de wereld van de natuurwezens en die van de overledenen werd even wat gemakkelijker; de sluier tussen onze wereld en de andere werd veel dunner. Door middel van rituelen legde men contact en vroeg om hulp. De keerzijde was dat er ook meer bescherming gevraagd moest worden omdat ook kwade wezens dichterbij konden komen. De paganisten en heksen van nu vieren midzomer of Litha vandaag de dag nog steeds, gebaseerd op deze oude gebruiken.

Van heidens naar christelijk feest

Toen het christendom begon te overheersen, werden de al bestaande jaarfeesten omgevormd naar christelijke feesten, zoals we ze vandaag de dag nog grotendeels kennen. De oude kern is soms voor een deel bewaard gebleven. Voor 24 juni geldt dat deze datum binnen het christendom wordt beschouwd als de geboortedag van Johannes de Doper. Johannes de Doper werd een half jaar eerder geboren dan Jezus, en hij bereidde de mensen voor op de komst van Christus. Hij doopte de mensen tot christen in de rivier de Jordaan. Johannes de Doper gaf de mensen als boodschap mee dat zij niet altijd zorgeloos konden genieten, maar dat er nu een tijd zou komen van het naar binnen kijken.

Sint Jan en de antroposofie

Het Sint Jan van nu is vanuit antroposofisch oogpunt een vrolijk en uitbundig feest, een feest van samenzijn met elkaar. De diepere vertaling van het Sint Jan van nu gaat ook over de intuïtieve mens, harmonie in de wereld om ons heen en tussen de mensen. Het ervaren van eenheid tussen onszelf en de elementen, de aarde… wij stammen allemaal uit dezelfde goddelijke oorsprong.

Nog meer weten over de geschiedenis van Sint Jan? Lees onderstaande link:

Beleven.org over Sint Jan

Lees ook deze blog met onze tips voor de Sint Jansviering!