Sint Maarten: van soldaat tot bisschop – Antroposofisch Leven

Sint Maarten, het feest van de lantaartjes, wie kent het niet? Ook hier in Zwolle verwachten we een hele stoet kinderen aan de deur op 11 november. Maar wie was Sint Maarten eigenlijk?

Vrijgevig en barmhartig: de legende in het kort

Martinus was een jonge, Romeinse soldaat in het huidige Frankrijk. Hij stond bekend als heel vrijgevig; hij trok zich het lot van arme mensen erg aan en gaf waar hij kon. De legende vertelt dat hij op een dag in Amiens aankwam, vlak voor het sluiten van de stadspoort. In het portaal van de poort zat een bijna naakte bedelaar. Het was koud, en Maarten bedacht zich niet lang. Hij deed zijn warme soldatenmantel af en sneed hem in twee stukken. Hij gaf een helft aan de kleumende man. ’s Nachts verscheen Christus in een droom aan Maarten, en zei: “Wat je voor die bedelaar hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.” Door deze droom voelde Maarten zich tot het christendom geroepen. Hij verliet het leger en liet zich dopen.

Martinus van Tours

Sint Maarten, in het Latijn Martinus, heeft echt geleefd. Hij werd rond het jaar 316 in het huidige Hongarije geboren. Zijn ouders waren Romeinen; Maarten werd al jong soldaat en trok naar Gallië. Maar op jonge leeftijd al liet hij zich dopen, en koos voor een kerkelijke loopbaan. Maarten was zelfs degene die het eerste christelijke klooster op Franse bodem stichtte. In 371 werd hij bisschop van Tours, en op 8 november 397 overleed hij als oude man. De dag van zijn begrafenis was 11 november, en dat werd zijn feestdag. De legende is dus grotendeels op de werkelijkheid gebaseerd.

Aartsengel Michael en de draak
Michaelsfeest, spannend voor groot en klein
sint-jan
Sint Jan die komt eran