Tag archieven: geven en ontvangen

Sint-Nicolaas

Het Sinterklaasfeest is in Nederland zó bekend, dat we niet hoeven uit te leggen hoe het wordt gevierd. Maar met de betekenis van dit geliefde jaarfeest ligt het anders; die is niet onder één noemer te vangen.

Sint-Nicolaas

Bisschop van Myra

Sint-Nicolaas, bij ons gevierd op 5 december -de eigenlijke datum is 6 december- herinnert aan de bisschop van Myra, een plaats in Klein-Azië. Hij leefde in de vierde eeuw, en er zijn vele legenden in omloop over de goede daden die de heilige Nicolaas heeft gedaan.

Gever van cadeautjes? De Sint is veel méér dan dat!

Hoe bekend het feest bij ons ook is, de diepere betekenis ervan is niet eenduidig. Ik heb veel informatie gevonden, en daar licht ik een paar zaken uit:

  • Sint-Nicolaas, de brenger van cadeautjes, laat ons zien hoe mooi het is om te geven. In die zin is hij een opvolger van Sint-Maarten.
  • Je kunt de Sint ook zien als een wegbereider voor het Christuskind. Zo bekeken past het Sint-Nicolaasfeest uitstekend in de traditie van de lichtfeesten rond de kerst.
  • Maar Sint-Nicolaas houdt ons, of liever onze kinderen, ook een spiegel voor. Eén van zijn belangrijkste attributen is immers het Grote Boek, waarin hij bijhoudt hoe ieder kind zich heeft gedragen.
Wat Sint-Nicolaas voor mij betekent

Voor mezelf heb ik de conclusie getrokken dat Sint-Nicolaas mij de waarde laat ervaren van zowel geven als ontvangen. Dat lijkt eenvoudig en voor de hand liggend, maar bewust geven en bewust ontvangen is een geschenk op zichzelf.

En als ik wat dieper wil gaan, dan kan ik eens wat tijd nemen om te kijken wat voor goede, en wat voor minder goede dingen ik het afgelopen jaar heb gedaan. Dat helpt me om bij te sturen, en als dat nodig is, schoon schip te maken. Altijd een goed idee, en zeker in de tijd naar Kerstmis toe.

Het feest van Sint-Nicolaas is dus veel meer dan het op het eerste gezicht lijkt. Maar hoe, wanneer en met wie jullie het ook vieren, Naomi en ik wensen jullie allemaal een fijne Sinterklaas!

Lees meer….

Sint Maartenlantaren
Sint-Maarten
wichtelmannetje
Het wichtelmannetje