Waarom wordt de vrijeschool populairder?

In de Volkskrant was een tijdje terug een artikel te lezen over de vrijeschool, en hoe steeds meer niet-sofische ouders ervoor kozen om hun kinderen daar in te schrijven. Geweldig natuurlijk, maar ik ga me ook afvragen wat de achterliggende reden daarvoor is.

jongetje op school

De vrijeschool werd lange tijd als zweverig bestempeld, en er werd gezegd dat de leerlingen een grote achterstand hadden ten opzichte van de rest van schoolgaand Nederland. De beeldvorming was, op z’n zachtst gezegd, behoorlijk negatief. Inmiddels vindt er dus een verschuiving plaats, en ik denk dat die breed maatschappelijk is en zich niet beperkt tot de schoolkeuze alleen.

Stressvolle maatschappij

Onze maatschappij is stressvol en gebouwd op uiterlijke successen. Te zelden wordt er naar de hele mens gekeken, we hebben geleerd om onze gevoelens voor een groot deel uit te schakelen, en als een soort machines ons leven te leven volgens de norm die ons overal word opgelegd door de media, de politiek en de overheid. Dit werkt, helaas, ook door op onze scholen.

In contact zijn

Als we dit willen veranderen, dan kunnen we, denk ik, het beste bij onszelf beginnen. Volgens mij draait dan alles om contact. Contact met jezelf en met elkaar. Ook Rudolf Steiner heeft ons op het hart gedrukt om ons best te doen om met elkaar in contact te blijven. Hij meende dat de wereld anders erg verdeeld zou raken. Ik denk niet dat hij het had over de frequentie waarmee je je vrienden spreekt, maar over contact hebben in het algemeen. Echt contact hebben is eigenlijk heel eenvoudig en iedereen voelt zich er prettiger door inclusief jijzelf. Maar vaak lijkt het alsof we vergeten zijn wat echt contact is.

Ga eens na voor jezelf…

  • Hoe vaak groet jij iemand als je hem of haar passeert op straat?
  • Hoe vaak beoordeel of veroordeel je de mensen die je tegenkomt in de winkel, de tram, of op het schoolplein?
  • Maak je een praatje met je buurman als je toevallig tegelijk de deur uit gaat?
  • Kijk je de verkoopster aan als je bij haar afrekent?
  • Luister je echt naar wat je kind je vertelt?
  • Mag het gevoel van je partner er echt zijn? Neem je de tijd om daar echt naar te luisteren en dóór te vragen? Laat je hem/haar in z’n waarde?
  • Neem je de zorgen van je ouders serieus?
  • En kijk je jezelf echt aan als je ’s ochtends in de spiegel kijkt?

Al die momenten zouden contactmomenten kunnen zijn, maar vaak laten we ze voorbijgaan.

Verschuiving in ons bewustzijn

Ik voel om me heen dat er langzaam een soort verschuiving plaatsvindt in ons bewustzijn. Steeds meer mensen voelen dat het niet werkt zo, dat zij niet gelukkig zijn, en dat de warmte in de wereld soms ver te zoeken is. Er duiken steeds meer initiatieven op die voor verandering zorgen, voor bewustzijn van ons eigen wezen en van de wezens om ons heen. De tijd breekt nu aan dat de hele mens gezien wordt en mag bestaan.

De vrijeschool

Een logisch gevolg van deze verschuiving is dat steeds meer mensen goed nadenken over de schoolkeuze voor hun kinderen. Ze zoeken een school waar hun kinderen zichzelf mogen zijn en zich op hun eigen manier en in eigen tempo mogen ontwikkelen. Vaak komen ze er dan op uit, dat de vrijeschool het beste past. En dat kan ik alleen maar toejuichen.

Nu ben ik wel benieuwd of jullie mijn mening delen!