Palmpasen – Antroposofisch Leven

Palmpasen. Een zondag die wij vroeger thuis vierden met het beschilderen van eieren (hoe meer, hoe beter) en met het maken van een palmpasenstok. Een feestelijke zondag was het. En dat klopt ook wel met de oorsprong van dit feest.

Jezus hield op de oorspronkelijke dag van Palmpasen intocht in Jeruzalem. Hij reed op een ezeltje; de pelgrims die naar de stad getrokken waren om het joodse feest van Pesach te vieren, haalden hem in als de langverwachte Verlosser en Koning van de Joden en wuifden hem toe met palmtakken.

Palmpasen: het begin van de Goede Week

Maar daar blijft het niet bij. Met het vrolijke Palmpasen begint de Goede Week, die eindigt op Stille Zaterdag; in deze week overdenk je het lijden en sterven van Christus. Je gaat dus van gejuich naar tranen.

De palmpasenstok

Een typisch attribuut van Palmpasen is de palmpasenstok, die door kinderen wordt gemaakt en gedragen. Met hun groen herinneren de stokken aan de palmtakken van de pelgrims in Jeruzalem. Maar ook geeft de palmpasenstok in meer algemene zin de komst van de lente aan. De palmpasenstok is niet in alle regio’s hetzelfde. Meestal is de basis een kruis van latjes of twee dunne takken. De versiering bestaat vaak uit wat groen, gekleurde eieren en slingers met snoep. Ook zie je vaak een hoepel of rad, dat de zon symboliseert. Bovenop prijkt een mooi broodhaantje. In feite bestaat de palmpasenstok dus uit christelijke en heidense symbolen naast elkaar.

lentebos
Wandel mee in de lente!
seizoensdoos lente
Organiseer je decoratie in seizoensdozen